tel: +48 58 664 12 10    email: info@europeprojects.eu
 
Krynica Morska - obszary przyportowe
Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej  
więcej
SuSet - Rozwój Małych Miast
SuSet - Rozwój Małych Miast
więcej
"Trzy Porty"
Rozwój obszaru przygranicznego przez budowę i modernizację portów – „Trzy porty”
więcej
Zespół Szkół w Szutowie
Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej
więcej
MARRIAGE
http://www.project-marriage.net/
więcej
SOUTH BALTIC PROFFESIONALS
http://www.sb-professionals-project.eu/pl/
więcej
AQUAFIMA
http://www.aquafima.eu/en/
więcej
Klub miłośników nurkowania w Stegnie
„KLUB MIŁOŚNIKÓW NURKOWANIA W STEGNIE” PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ INSTYTUT INICJATYW EUROPEJSKICH W PARTNERSTWIE ZE STOWARZYSZENIEM „BURSZTYNOWE WYBRZEŻE” BENEFICJENCI - OSOBY DOROSŁE, BEZROBOTNE lub NIEAKTYWNE ZAWODOWO   BEZPŁATNE SZKOLENIA DOFINANSOWA
więcej
Klub miłośników nurkowania Podwodni odkrywcy
„KLUB MIŁOŚNIKÓW NURKOWANIA PODWODNI ODKRYWCY” PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ INSTYTUT INICJATYW EUROPEJSKICH W PARTNERSTWIE Z PARAFIĄ RZYMSKOKATOLICKĄ W SWARZEWIE BENEFICJENCI - OSOBY DOROSŁE, BEZROBOTNE lub NIEAKTYWNE ZAWODOWO   BEZPŁATNE SZKOLENIA DOFINANSOWANE
więcej
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni drogowej w ul. Rolnej w Tupadłach
http://bip.wladyslawowo.pl/
więcej
Wymiana kulturalna polsko - niemieckie spotkania promocyjne
-
więcej
Organizacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej nowego zagospodarowania rynku w Pucku
-
więcej
Warsztaty artystyczne / THE MIXTURE OF EUROPEAN ARTS AND CULTURES
-
więcej
LED
http://www.kalmar.se/led
więcej
EYE - Engage Young Europe
-
więcej
Wiedza - klucz do nowych możliwości
-
więcej
Food Pro-Fit HANCP
Nowe narzędzie dla małych i średnich firm z branży spożywczej. http://www.foodprofit.org/
więcej
Dwuwariantowa koncepcja działania inkubatora biznesu w sektorze rybołówstwa morskiego
-
więcej
Wymiana kulturalna polsko - niemieckie spotkania promocyjne
Wymiana kulturalna polsko - niemieckie spotkania promocyjne
więcej
Organizacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej nowego zagospodarowania rynku w Pucku
Organizacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej nowego zagospodarowania rynku w Pucku
więcej
Warsztaty artystyczne / THE MIXTURE OF EUROPEAN ARTS AND CULTURES
Warsztaty artystyczne / THE MIXTURE OF EUROPEAN ARTS AND CULTURES 
więcej
Dwuwariantowa koncepcja działania inkubatora biznesu w sektorze rybołówstwa morskiego
Dwuwariantowa koncepcja działania inkubatora biznesu w sektorze rybołówstwa morskiego
więcej
BEST AGERS
BEST AGERS - Using the knowledge and experience of professionals in their primes to foster business and skills development in the Baltic Sea Region
więcej
Nowodworskie forum na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu POKL
Nowodworskie forum na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - POKL
więcej
Program podniesienia kwalifikacji kadry pedagogicznej powiatu puckiego, pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną POKL
Program podniesienia kwalifikacji kadry pedagogicznej powiatu puckiego, pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną - POKL
więcej
Program podniesienia kwalifikacji kadry pedagogicznej powiatu nowodworskiego, pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną POKL
Program podniesienia kwalifikacji kadry pedagogicznej powiatu nowodworskiego, pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną - POKL
więcej
Utworzenie szlaku kościołów Północnych Kaszub. Etap II - realizacja programu promocji i informacji turystycznej - RPO WP
Utworzenie szlaku kościołów Północnych Kaszub. Etap II - realizacja programu promocji i informacji turystycznej - RPO WP http://kosciolykaszub.pl/
więcej
Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
więcej
SuSet – Rozwój Małych Miast
SuSet – Rozwój Małych Miast
więcej
Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej - RPO WP
Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej  - RPO WP
więcej
 

Instytut Inicjatyw EuropejskichInstytut Inicjatyw Europejskich działając jako stowarzyszenie, dąży do zachowania wiodącej pozycji na rynku jako wyspecjalizowana instytucja edukacyjno - doradcza dostarczająca specjalistyczną wiedzę z zakresu funduszy europejskich oraz umiejętności menedżerskich na najwyższym poziomie.
 
Instytut zajmuje się rozwijaniem współpracy publicznych i prywatnych podmiotów z Funduszami Unii Europejskiej. Najmocniejsza stroną Instytutu są ludzie, którzy są doświadczonymi i wykształconymi ekspertami w dziedzinie prawa europejskiego, zarządzania i ekonomii, posiadający szeroką znajomość dokumentów programowych pomocy finansowej z Funduszy Europejskich. Wśród kadry eksperckiej są ludzie mający za sobą bogate doświadczenie w pracy w samorządach, organizacjach pozarządowych oraz we współpracy międzynarodowej.
 
Od momentu powstania współpracujemy z wieloma podmiotami publicznymi, samorządami, instytucjami i organizacjami o zróżnicowanej specyfice i potrzebach. Dzięki temu zdobyliśmy bardzo szerokie doświadczenie zarówno w dziedzinie przygotowania i zarządzania projektami, doradztwa, jak i na polu szkoleniowym.
 
Doświadczenie Instytutu Inicjatyw Europejskich w realizacji projektów związanych z finansowaniem z funduszy Unii Europejskiej obejmuje między innymi skomplikowane projekty sieciowe prowadzone w ramach takich programów jak: LEADER+, ERDF, czy Inicjatywy Wspólnoty: Interreg IIIA, IIIB i IIIC, Norweski Instrument Finansowy, PO Kapitał Ludzki, PO RYBY, RPO dla Województwa Pomorskiego, Młodzież w Działaniu,  South Baltic Programme, Baltic Sea Region Programme, Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja.
 
Instytut Inicjatyw Europejskich stale przygotowuje i organizuje projekty, których celem jest rozwój współpracy pomiędzy partnerami z sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Dzięki temu przygotowanych i zrealizowanych zostało już bardzo wiele projektów o różnorodnej tematyce. Były to m.in.: cykle konferencji, seminariów i warsztatów, projekty wymiany młodzieżowej, w których uczestniczyła młodzież ze Szkocji, Litwy, Włoch, Szwecji, Niemiec, Belgii , Holandii i Turcji, projekty budowlane (porty, drogi, ścieżki rowerowe), rewitalizacyjne (obszary miejskie) i remontowe (szpitale, szkoły, domy pomocy społecznej) oraz szereg projektów szkoleniowych i doradczych, także stworzenie nowego produktu turystycznego na terenie gminy Puck, utworzenie partnerstwa mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie nowodworskim, projekty rekreacyjne, promocyjne i festyny.
 
Instytut Inicjatyw Europejskich jest stowarzyszeniem, które powołane zostało jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w ramach Programu UE Leader+. Instytut reprezentuje osiem gmin położonych na terenie Województwa Pomorskiego: Puck, Kosakowo, Krokowa, Gniewino, Wicko, Choczewo, Główczyce, Nowa Wieś Lęborska. Działanie Instytutu skupia się na realizacji przygotowanej strategii działania. Strategia ta zakłada rozwój obszaru współpracy poprzez realizację różnego rodzaju działań o charakterze społecznym i ekologiczno - przestrzennym. W ramach swojej działalności Instytut przygotowuje i realizuje projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Instytut ma bogate doświadczenie w projektach sieciowych, w których uczestniczy wielu partnerów. Wszystkie zrealizowane projekty zawsze kończyły się pełnym sukcesem i zadowoleniem uczestników. Realizowane przez Instytut projekty finansowane są ze źródeł własnych, środków unijnych i samorządowych.